Taal Tori: Kultura den Boka

Share the joy

IBS colloquium 2012

Zaterdag 17 november

Sporten is in Suriname minder gezond dan in Nederland, remigranten veroorzaken in Suriname oorpijn en het is de vraag of je in het nieuw land Curaçao nog huiswerk mag zeggen.

Als een dame van Surinaamse origine gaat joggen in het Amsterdamse Vondelpark wordt ze  getrakteerd op een ‘je rent vet, smatje’, maar een witte hardloopster zal dat niet zo snel overkomen.

Het IBS colloquium 2012 gaat over taal en onderzoekt de relatie tussen taal en cultuur anno 2012. Uiteraard staan hierbij de talen van Suriname en de voormalige Antillen centraal. Het uitgangspunt van het colloquium is  dat taal een performatieve handeling is. De nadruk komt dan te liggen op  de constante verandering waaraan taal onderhevig is en op de opvatting dat  zij  een afspiegeling vormen van wat er gebeurt binnen een gemeenschap.

Het IBS colloquium brengt taal en cultuur samen en toont daarmee de flexibiliteit en dynamiek van Caraïbische gemeenschappen in verschillende thuislanden én Nederland. Taal- en cultuurwetenschappers zullen laten zien hoe de vorm, structuur, betekenis en functie van de talen van de Caraïbische gemeenschappen samenhangen met de complexe culturele identiteiten van verschillende bevolkingsgroepen. Wat je zegt, hoe je iets zegt en in welke taal, hangt af van je gesprekspartner, de omgeving, je achtergrond, je taalvaardigheid en wat je precies wil overbrengen. Deze samenhang is niet statisch maar dynamisch. Vragen die op het colloquium aan de orde komen zijn ondermeer of alle Surinamers straattaal spreken? En waarom men voor het Papiaments als voertaal van het onderwijs op de Antillen, kiest maar voor het Nederlands in Suriname? Of, wat er gebeurt met het Aukaans als mensen uit, het (onder andere) Aukaans sprekende Diitabiki, zich in de stad vestigen? Door middel van zes lezingen en meerdere performances worden deze vragen vanuit verschillende invalshoeken belicht.

 

Ochtendprogramma

10.15 – 10.45 uur             Ontvangst en koffie

10.45 – 11.00 uur             Opening door Peter Sanches, Voorzitter IBS

11.00 – 11.25 uur             Pieter Muysken: Meertaligheid in het Caraïbisch gebied en Suriname

11.25 – 11.50 uur             Guiselle Starink-Martha:  Kultura den boka: de constructie van een Curaçaose

identiteit

11.50 – 12.15 uur             Margot van den Berg, Kofi Yakpo, Bob Borges: Talen in contact in Suriname en Nederland

12.15 – 12.20 uur             Performance Walter Palm

12.20 – 12.40 uur            Vragenronde/slotdebat aan de hand van stellingen

 

12.40 – 13.40 uur             Lunchpauze

Tijdens lunch schrijft men oude/nieuwe/grappige/vergeten woorden op een muur, die vervolgens plenair besproken worden

 

Middagprogramma

13.40 – 13.45 uur             Performance Tipiko

13.45 – 14.00 uur             Gracia Blanker:  Vergeten woorden

14.00 – 14.25 uur             Sjaak Kroon: Meertaligheid in het onderwijs in Suriname

14.25 – 14.50 uur             Ruben Severina:  Meertaligheid in het onderwijs in Curaçao

14.50 – 15.10 uur             Vragenronde/slotdebat aan de hand van stellingen

15.10 – 15.20 uur             Afsluiting

15.20 – 15.35 uur             Performance Walter Palm + Tipiko

15.35 – 16.30 uur             Informeel samenzijn

 

Locatie:

Het Tropen Theater
Linneausstraat 2
Amsterdam
 
 
 
Zaterdag 17 november 2012 Taal tori: Kultura den boka