Literatuur


 

Koloniale literatuur – Literatuur van niet-Surinamers over Suriname

Op de website van IBS is een nieuwe materiaalverzameling publiek bereikbaar geworden: een signaleringslijst van alle literaire werken van 1596 tot heden, geschreven door niet-Surinamers over Suriname.
De lijst staat ten dienste van lezers en boekverzamelaars, maar toch allereerst van historici en literatuurwetenschappers.
Ze bevat alle getraceerde bellettristische werken over Suriname in boekvorm van niet-Surinaamse auteurs (inclusief enkele ‘tussenfiguren’, die om strijd worden gezien als behorend tot de Surinaamse letteren of als passanten/ immigranten). ‘Bellettristisch’ moet dan worden opgevat in de ruime, oude betekenis, en houdt dus ook landbeschrijvingen en journalistieke werken in.Oude reisbeschrijvingen kunnen natuurlijk ook betrekking hebben op de gehele ‘Wilde Kust’ en dus op meer dan het huidige grondgebied van Suriname.
E r is zowel een lijst van literatuur voor volwassenen, als een lijst van kinder- en jeugdliteratuur te vinden. Bij elke titel is aangegeven om wat voor genre het gaat (roman, verhalenbundel, theater, reisverslag enz.).
In de lijst zijn uitsluitend eerste drukken vermeld. Vertalingen zijn alleen opgenomen, wanneer het om de vertaling naar het Nederlands gaat. Secundaire literatuur, kranten en tijdschriftbijdragen zijn niet opgenomen. De titelbeschrijvingen zijn als signalement bedoeld en derhalve zijn de titels niet uitputtend bibliografisch beschreven.
Wie een uitputtende bibliografische beschrijving wil inclusief omvang, illustratoren en andere bijzonderheden van een boek, kan van een titel uit de signaleringslijst een uitgebreidere titelbeschrijving opzoeken in de bestaande bibliotheekcatalogi en Suriname-bibliografieën vandaag de dag bijna allemaal ook online raadpleegbaar.

Koloniale literatuur volwassenen

Koloniale literatuur jeugd