BSA 17

BSS
Bronnen voor de Studie van Suriname

BSA 17

ISBN: 90-393-0567-6

Prijs: € 15,90

Chris de Beet (red.)
Skrekiboekoe – Boek der Verschrikkingen: Visioenen en historische overleveringen van Johannes King.
Utrecht, 1995.Johannes King, een legendarische figuur in de geschiedenis van Suriname, was de kleinzoon van de Matawai granman Kodjo. Omstreeks 1857 spoorde God hem in zijn dromen aan zich tot het christendom te bekeren. Al vrij kort na zijn doop leerde Johannes King lezen en schrijven. Hij ondernam zendingsreizen door het bosland om de bewoners van verafgelegen streken in contact te brengen met het christendom.
Reeds tijdens zijn leven genoot King bekendheid die zich uitstrekte tot ver buiten de grenzen van Suriname. De zendingswereld beschouwde het als een wonder dat King uit eigen beweging het evangelie onder zijn landgenoten verkondigde in streken die zo moeilijk toegankelijk waren gebleken voor de zendelingen. In Duitse, Engelse en Nederlandse zendingstijdschriften werden artikelen aan Johannes King gewijd. Ook treffen we zijn naam aan in overzichtswerken van de zendingsgeschiedenis van Suriname.
De vroegste geschriften die van zijn hand bekend zijn, schreef King in 1864. Het laatste manuscript dateert uit 1894. Sommige geschriften hebben het karakter van een reisverslag of dagboek. Andere verhalen geven een terugblik op het leven van King en zijn familie. King beschrijft uitvoerig de gebeurtenissen na zijn bekering. De tempels werden afgebroken en alles wat met de Tata Fodoe cultus te maken had, werd in de rivier gegooid. De mensen die bezeten waren door winti, werden van hun geesten bevrijd en gaven zich op voor de doop.
King kreeg in die tijd visioenen waarin God hem opdracht gaf een kerk te bouwen. In het Skrekiboekoe vinden we een eenvoudige bouwtekening van de kerk. Deze zou als model dienen voor de eerste kerk van Maripaston. Het enthousiasme onder de bevolking was zo groot dat iedereen bij de bouw meehielp. Toen in 1860 zendelingen voor het eerst een bezoek brachten aan Maripaston, hadden in het dorp de ‘heidensche’ tempels plaats gemaakt voor een kerkgebouw.
Naast dromen en visioenen bevat Skrekiboekoe. Visioenen en historische overleveringen van Johannes King teksten met een sterk autobiografisch karakter. Skrekiboekoe bevat een uitgebreid corpus van dromen die over een langere periode door de dromer zelf zijn opgeschreven. Deze dromen waren voor King geen gewone dromen, maar openbaringen van God. De dag des oordeels is een veel voorkomend thema in Skrekiboekoe.
Met de uitgave van Skrekiboekoe. Visioenen en historische overleveringen van Johannes King is nu vrijwel al het werk van Johannes King gepubliceerd. In 1973 verscheen Life in Maripaston onder redactie van H.F. de Ziel. In 1981 verscheen onder redactie van Chris de Beet: Johannes Kings Berichten uit het bosland.
De tekst van Skrekiboekoe is in kolommen gezet. De linker kolom bevat de transcriptie in het Sranan Tongo, de rechter een vertaling in het Nederlands. Het 334 pagina’s dikke boek bevat verder een gedegen inleiding en een uitgebreid literatuur overzicht. Ook zijn de originele illustraties van King uit zijn manuscript erin opgenomen.
Johannes King schreef het eerste originele werk van enige omvang in het Sranan Tongo. In zijn werk klinkt de stem van een bevolkingsgroep die in die tijd nauwelijks gehoord werd.