OSO volledig digitaal te raadplegen

Op 2 juli a.s. verschijnen alle edities van OSO, Tijdschrift voor Surinamistiek online op de website van De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL). Hiertoe werd op 19 juli 2019 een licentieovereenkomst getekend door het Instituut ter Bevordering van de Surinamistiek (IBS) met de Koninklijke Bibliotheek (KB) voor het digitaliseren en beschikbaar stellen van het tijdschrift. Hiermee is een langgekoesterde wens van het IBS-bestuur, lezers van OSO en Surinamisten in het algemeen in vervulling gegaan.

Nadat in april jl. al een gedeelte van de gedigitaliseerde tijdschriften online is gegaan verschijnen nu alle verschenen jaargangen 1 t/m 35 online. Hiermee kunnen onderzoekers en studenten in de hele wereld, die geïnteresseerd zijn in Surinamistiek en Suriname hun voordeel mee doen. OSO, Tijdschrift voor Surinamistiek verscheen van 1982 t/m 2017.

OSO was tot 2017 het enige in Nederland uitgegeven tijdschrift dat geheel aan Suriname is gewijd. Het verscheen tot 2013 twee keer per jaar. De laatste jaren een keer per jaar. Het bevatte artikelen over de talen die in Suriname gesproken worden, de Surinaamse letterkunde, de geschiedenis van het land en de diversiteit van zijn etnische groepen en culturen. De inhoud bestond uit oorspronkelijke, niet eerder gepubliceerde artikelen. In recensies werd ingegaan op belangrijke publicaties op het gebied van de Surinamistiek en in signalementen op publicaties die voor Surinamisten van belang zijn. Elke aflevering bevatte voorts een overzicht van recente publicaties over Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen.

De artikelen in OSO zijn wetenschappelijk verantwoord, maar niet voor een specialistisch publiek geschreven. De redactie streefde ernaar dat ze toegankelijk waren voor iedereen met belangstelling voor de taalkunde, letterkunde, cultuur en geschiedenis van Suriname. Dit gold ook voor de recensies. Op deze wijze wilde OSO een breed, in Suriname geïnteresseerd publiek op de hoogte houden van de ontwikkelingen in de Surinamistiek.

Tot 2013 verschenen elk jaar een themanummer waarin artikelen van een jaarlijks colloquium waren opgenomen en een varianummer. In het eerste nummer dat in 1982 verscheen werden de bijdragen van het eerste colloquium opgenomen dat handelde over Ontwikkelingen in Taal, Literatuur en Cultuur van Suriname. Het laatste nummer verscheen in 2017 en handelde over erfgoed. Hiermee heeft het tijdschrift 35 jaar bestaan.

De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) is een digitale collectie van teksten die behoren tot de Nederlandse letterkunde, taalkunde en cultuurgeschiedenis van de vroegste tijd tot heden. De collectie representeert het hele Nederlandse taalgebied.